O NAMA

Biznis i marketing su u fokusu našeg djelovanja. Savremeno poslovanje u današnjem okruženju nametnulo je kao imperativ uspješno upravljanje resursima za koje je potrebno kvalitetno poslovno savjetovanje.

BAM Consult osnovali smo  2014 godine okupivši iskusne profesionalce u konsalting tim sa ciljem da poslovnom okruženju  ponudimo novu vrijednost. Iako mlada kompanija njen kapital su iskusni profesionalci kojima je USPJEH klijenata na prvom mjestu. Naše znanje je recept za vaš uspjeh…

Tim sastavljen od profesionalnih konsultanata garantuje klijentima podršku  kako bi uspješno mogli odgovoriti  poslovnim izazovima i prevazići probleme sa kojima se suočavaju u procesu poslovnog odlučivanja.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu naših profesionalaca kao i mreži eksperata iz različitih oblasti sa kojima postoji dugogodišnja saradnja, BAM Consult je u mogućnosti da u svakom trenutku pruži vrhunsku uslugu koje će pomoći ostvarenju različitih poslovnih ciljeva klijenata.

Postati pouzdan i dugoročan poslovni partner za svoje klijente osnova je poslovanja za BAM Consult.

NAŠ TIM

Saša Grabovac

Founder

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, smjer Poslovna ekonomija.

Po završetku studija zapošljava se na Alternativnoj televiziji kao agent prodaje. Ubrzo preuzima vođenje sektora korporativnih komunikacija. Nakon toga dolazi na poziciju direktora prodaje.

Jedno vrijeme radio je kao direktor poslovnice Privrednog društva Profi Nova u Banjoj Luci. Osnovna djelatnost Profi Nove je konsalting iz oblasti računovodstva i finansija.

Osnivač je i izvršni direktor Udruženja ekonomista RS “SWOT” od njegovog osnivanja 2007-e godine do danas. Na toj poziciji pokreće i vodi različite aktivnosti iz sledećih oblasti: edukacije (konferencije, forumi, okrugli stolovi, seminari i sl.), izdavaštvo (web sajt, Kvartalni monitor SWOT, knjige i sl.) , projekti finansirani od strane domaćih i stranih donatora, istraživanja tržišta i dr.

Područja njegove ekspertize su: istraživanje tržišta, oglašavanje , odnosi sa javnošću (odnosi sa medijima, interni odnosi sa javnošću), prodaja i edukacija.

Dvije godine je bio član Upravnog odbora Agencije za lijekove Republike Srpske. Jedan je od osnivača SOZ-e.

Učestvovao je na brojnim stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije iz domena svog profesionalnog angažmana.

Predrag Duduković

Savjetnik za finansije

Diplomirao je na Univerzitetu “Braća Karić” u Beogradu, po završetku osnovnih studija na Univerzitetu “Alfa” stiče zvanje master menadžmenta. Na Univerzitetu “John Nesbit” u Beogradu 2011-e godine upisuje doktorske studije.

Bogato radno iskustvo stiče na visokim upravljačkim pozicijama u Coloritu d.o.o. Banja Luka, Računovdstvenom birou i Fabrici Duvana Banja Luka, radeći na poslovima računovodstva, finansijskog konsaltinga i sl.

Autor je mnogobrojnih istraživačkih radova, kao i brojnih projekata i studija koje je uradio tokom svoje karijere.

Zahvaljujući praktičnom iskustvu stečenom na rukovodećim pozicijama, ali i bogatom znanju kojeje stekao kroz svoj istračivački rad, polje njegove ekspertize je usmjereno na finansijki konsalting,izrade studija ekonomskih opravdanosti, izrade razvojnih strategija i programa i sl.

Učestvovao je na brojnim stručnim seminarima i drugim vidovima edukacije iz domena profesionalnog angažmana. Takodje, učestvuje i kao predavač na mnogim kursevima i seminarima iz njegovog domena.

KLIJENTI