Želimo li postići veću efikasnost u komuniciranju, prema medijima treba biti otvoren, iskren i biti im dostupan. Uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa sa predstavnicima medija je obostrano korisno, ali na tome treba planski raditi. E zato smo mi tu!