ODNOSI SA STAKEHOLDERIMA

Team building, poslovna večera, koktel za poslovne partnere, edukacije, donacije, sponzorstva….. Sve navedene aktivnosti imaju veliku ulogu u kreiranju dobrih odnosa sa širokom javnošću, ali i predstavnicima različitih institucija, kompanija,nevladinih organizacija, humanitarnih i kulturnih organizacija, sportskih klubova i sl. Ljudi koji upravljaju navedenim organizacijama često mogu biti izuzetno važni za vaše poslovanje. Medijska pažnja koju imaju pojedini događaji mogu izuzetno pozitivno (ali i negativno) uticati na percepciju javnosti, odnosno njihov pozitivan ili negativan stav prema vašoj organizaciji..

Naš tim posjeduje ekspertizu i veliko iskustvo u organizaciji najsloženijih događaja iz ovog domena. Pomoći ćemo Vam u izboru najefektnijeg načina utroška budžeta koje ste planirali za PR aktivnosti. Veoma rado ćemo za vas organizovati događaj koji će se pamtiti, samo nas pozovite! Ali prije toga, obavezno pogledajte kako mi to radimo! (pogledaj više u EVENT)