Kreiramo nezaboravne trenutke. Sve ćemo učiniti da se o Vašoj promociji, konferenciji, seminaru, godišnjici ili nekom drugom važanom događaju dugo priča. Za to će se postarati naš tim, a kako bi se njihove kreativne ideje sprovele u djelo obezbeđujemo profesionalnu video i audio opremu, ozvučenje, pirotehniku, ketering, performanse, umjetnike i sve ono što je neophodno za vrhunski događaj.

DSC_2386

Tehnička organizacija Dana osiguranja Republike Srpske

Druga digitalna konferencija D DAYS – “ONE WAY TICKET”

D Days
team bulding optima

Organizacija team buildinga za klijenta “Optima grupa”

Digitalna konferencija D DAYS 2021 -“Povratak u budućnost”

ddays-digitalnakonferencija-bam-consult
bam-featured

Webinar: Promjene i obavezne procedure koje 2021. godine uvodi UIO/UINO BiH vezane za digitalni potpis i NCTS (carinu bez papira)

Samit energetike SET 2020

set-featured-new
minela-featured

Obilježavanje 30 godina rada kompanije “Minela” i 18 godina kompanije “Biomedic”

Organizacija konferencije “Zajedno za jaču Srpsku”

srpsku-featured
notari-featured

Svečana akademija “10 godina notarijata u RS”

duvan-featured

ORGANIZACIJA PROSLAVE II ROĐENDANA FABRIKE DUVANA BANJALUKA

Tehnička organizacija Dana osiguranja Republike Srpske

ddays-digitalnakonferencija-bam-consult

Digitalna konferencija D DAYS 2021 -“Povratak u budućnost”

Webinar: Promjene i obavezne procedure koje 2021. godine uvodi UIO/UINO BiH vezane za digitalni potpis i NCTS (carinu bez papira)

Svečana akademija “10 godina notarijata u RS”

ORGANIZACIJA PROSLAVE II ROĐENDANA FABRIKE DUVANA BANJALUKA

Samit energetike SET 2020

Obilježavanje 30 godina rada kompanije “Minela” i 18 godina kompanije “Biomedic”

Organizacija konferencije “Zajedno za jaču Srpsku”

Pomažemo u uspostavljanju i unapređenju odnosa sa svim javnostima koje su važne za poslovanje naših klijenata. Pomažemo da Vaša kompanija postane partner sa medijima, organizujemo press konferencije, obučavamo vaš kadar da se na pravi način predstavi u javnosti. Pravimo kompletne PR strategije koje uključuju i procedure vezane za krizno komuniciranje.

DSC_2386

Tehnička organizacija Dana osiguranja Republike Srpske

Druga digitalna konferencija D DAYS – “ONE WAY TICKET”

D Days
ddays-digitalnakonferencija-bam-consult

Digitalna konferencija D DAYS 2021 -“Povratak u budućnost”

Samit energetike SET 2020

set-featured-new
notari-featured

Svečana akademija “10 godina notarijata u RS”

Tehnička organizacija Dana osiguranja Republike Srpske

ddays-digitalnakonferencija-bam-consult

Digitalna konferencija D DAYS 2021 -“Povratak u budućnost”

Svečana akademija “10 godina notarijata u RS”

Samit energetike SET 2020

„Ono što vodi i vuče svijet, nisu lokomotive, nego ideje“ (Viktor Igo).

Naš tim kreativaca će svojim idejama učiniti vaš brend prepoznatljivim.

Sve ideje sprovodimo u djelo. Naš produkcioni tim čine reditelji, scenaristi, producenti, montažeri, grafičari, snimatelji i novinari – ljudi sa višegodišnjim iskustvom. Rezultat njihovog radu su vrhunski video materijali, radio džinglovi, print vizuali…

Društvene mreže su danas nezaobilazan kanal komunikacije i idealne za stvaranje odnosa povjerenja i vjernosti s postojećim kupcima te za privlačenje novih. Učinićemo da  Vaša kompanija ili brend postanu vidljivi i prepoznatljivi i u virtuelnom svijetu.

Medijsko planiranje je sastavni dio marketinške strategije. Prije početka istraživanja medijskih alternativa, presudno je postaviti objektivne kriterijume koji su bitni za iznošenje konačnog plana, tj. glavnog cilja medijske kampanje.

Media planiranje započinjemo prikupljanjem činjenica o proizvodu, tržištu koje napadamo (ciljne grupe, trenutna pozicija proizvoda i mogućnosti) kao i o medijima koje prate ciljne grupe. Posebno treba obratiti pažnju na odabir medija, period oglašavanja i troškove medijske kampanje (budžet određen za taj određeni medija plan).

 

Analize medijskog sadržaja
Novi Buzz monitor – budite obavješteni čim vas neko spomene bilo gdje na internetu! Analiza objava u tradicionalnim medijima:

Pregled broja, tema i tonaliteta priloga o pojavljivanju u medijima. Analiza se sastoji od grafikona i tabela, sa mogućnošću selektovanja određenih parametara, čime se omogućava detaljan, jasan i pregledan uvid u medijsku eksponiranost.

 

Istraživanja tržišta i istraživanje javnog mnjenja

Kvalitetnim istraživačkim metodama vršimo dublju analizu ponašanja, stavova, uvjerenja sa ciljem razumijevanja motivacije i potreba ciljnih grupa, kao i utvrđivanja faktora koji utiču na njihove odluke.

Istraživanja putem fokus grupa, dubinskih intervjua ili tajanstvenog kupca su tehnike kojima dolazimo do traženih odgovora. Takođe, za potrebe utvrđivanja povezanosti radimo kvantitativna istraživanja na reprezentativnim uzorcima kroz terensko, telefonsko ili prikupljanje informacija putem interneta.

 

Press cliping/ media monitoring

Praćenje i prikupljanje medijskih objava u štampanim, elektronskim i web medijima o Vama, Vašoj konkurenciji i ostalim temama omogućuje pravovremeno i sveobuhvatno raspolaganje podacima koji predstavljaju bazični informacioni kapital na osnovu koga je moguće mjeriti rezultate ukupnih napora u građenju vlastite reputacije.