Organizacija Digitalne konferencije D DAYS

Digitalna konferencija D DAYS 2021 -“Povratak u budućnost”