ORGANIZACIJA KONFERENCIJE “Prva međunarodna konferencija – Pet godina ALMBiH perspektiva”

ORGANIZACIJA KONFERENCIJE “Prva međunarodna konferencija – Pet godina ALMBiH perspektiva”