PR / EVENT / DIZAJN / PRODUKCIJA / DIGITAL /

Četvrta konferencija D Days 2024

Četvrta konferencija DDAYS održana je u hotelu “Bosna” Banja Luka, 17. aprila 2024. godine pod nazivom “Aktuelne promjene  u poslovanju finansijskog sektora – zelenije, digitalnije, odgovornije!”

Tema četvrte konferencije DDAYS bila je uvođenje elektronskog novca, primjena zakona o sprječavanju pranja novca, ESG standardi, digitalna transformacija i odgovorno poslovanje.

Konferencija je okupila 20 vrhunskih stručnjaka i predavača  iz svijeta bankarskog i finansijskog sektora.

Konferenciju smo završili sa:

 • 200 učesnika
 • 4 uvodna predavanja
 • 4 panela
 • 13 medijskih pokrovitelja
 • 3 institucionalna partnera
 • 10 sponzora

Za potrebe D DAYS-a radili smo:

PR PODRŠKU  – koja je podrazumjevala:

 • organizaciju gostovanja predstavnika organizatora, predavača i spozora događaja na televizijskim stanicama
 • kreiranje PR napisa za štampane i web medije
 • upravljanje društvenim mrežama
 • pripremu sponzora i predavača za medijske istupe
 • pozivanje novinara na sam događaj, komunikacija sa novinarima prije, tokom i poslije događaja
 • izrada kompletnog press klipinga nakon događaja
 • kvantitativne i kvalitativne analize objava

Dizajnirali smo sva vizuelna rješenja za D Days.

 • Led display za scenografiju
 • Oglase za print, OOH medije
 • Banere, pripreme za društvene mreže
 • Akreditacije

Producirali smo TV reklamu i radio džinglove, ažurirali i redizajnirali web sajt

Napravili smo i reklamnu kampanju za TV, radio, OOH medije, društvene mreže, google (GDN, GSN).

Osmislili smo kompletnu scenografiju i realizovali njeno postavljanje.

Iskomunicirali sve učesnike, predavače, sponzore, medije, družili se i edukovali.

Lokacija:

Hotel „Bosna“ Banja Luka