digitalna-konferencija-ddays-bamconsult

PR / EVENT / DIZAJN / PRODUKCIJA / DIGITAL /

Prva digitalna konferencija D Days “Povratak u budućnost”

30.09. i 01.10.2021. godine održana je prva digitalna konferencija D Days “Povratak u budućnost” u hotelu “Kardial” u Tesliću.

Učesnicima koji su konferenciju mogli pratiti uživo ili online, na zanimljiv način dat je uvid o dostignućima na globalnom i regionalnom tržištu ICT tehnologija. Kroz praktična iskustva panelista i predavača sagledali smo gdje se trenutno nalaze BiH i zemlje regiona, kao i šta trebamo uraditi da bi mogli uhvatiti korak sa razvijenim svijetom.

Konferencija je održana u skladu sa epidemiološkim uslovima.

Za potrebe D DAYS-a radili smo:

PR PODRŠKU  – koja je podrazumjevala:

 • organizaciju gostovanja predstavnika organizatora, predavača i spozora događaja na televizijskim stanicama
 • kreiranje PR napisa za štampane i web medije
 • upravljanje društvenim mrežama
 • pripremu sponzora i predavača za medijske istupe
 • pozivanje novinara na sam događaj, komunikacija sa novinarima prije, tokom i poslije događaja
 • izrada kompletnog press klipinga nakon događaja
 • kvantitativne i kvalitativne analize objava

Dizajnirali smo sva vizuelna rješenja za D Days.

Uradili pripreme za:

 • Led display za scenografiju
 • Oglase za print, OOH medije
 • Banere, pripreme za društvene mreže
 • Akreditacije

Producirali smo TV reklamu i radio džinglove.

Napravili web sajt digitalnakonferencija.ba  i apikaciju D Days

Napravili smo i reklamnu kampanju za TV, radio, OOH medije, društvene mreže, google (GDN, GSN)

Osmislili smo kompletnu scenografiju i realizovali njeno postavljanje.

Iskomunicirali sve učesnike, predavače, sponzore, medije, družili se i edukovali.

Lokacija:

Hotel “Kardial” Teslić