ddays-digitalnakonferencija-bam-consult

PR / EVENT / DIZAJN / PRODUKCIJA / DIGITAL /

Digitalna konferencija D Days

30. septembra i 01. oktobra održana je prva Digitalna konferencija D DAYS, u hotelu Kardial u Tesliću, potpuno u organizaciji BAM consult-a.

Konferencija je pružila uvid o dostignućima na globalnom i regionalnom tržištu ICT tehnologija. Kroz praktična iskustva panelista i predavača sagledali smo gdje se trenutno nalazi BiH i zemlje regiona, kao i šta trebamo uraditi da bi mogli uhvatiti korak sa razvijenim svijetom, ali i kreirali strategiju digitalizacije za budućnost.

Zbog epidemioloških uslova dio učesnika konferenciju je pratilo online, za njih smo obezbijedili direktan prenos, putem stabilnog linka

Takođe, jedan dio panelista se, zbog nemogućnosti dolaska, online uključivao u konferenciju .

Za potrebe D DAYS-a radili smo:

PR PODRŠKU  – koja je podrazumjevala:

 • organizaciju gostovanja predstavnika organizatora, predavača i spozora događaja na televizijskim stanicama
 • kreiranje PR napisa za štampane i web medije
 • upravljanje društvenim mrežama
 • pripremu sponzora i predavača za medijske istupe
 • pozivanje novinara na sam događaj, komunikacija sa novinarima prije, tokom i poslije događaja
 • izrada kompletnog press klipinga nakon događaja
 • kvantitativne i kvalitativne analize objava

Dizajnirali smo logotip i sva vizuelna rješenja za D Days.

Na osnovu njih su urađene pripreme za:

 • OOH i oglasi za štampane medije
 • baneri
 • akreditacije
 • led displeji

Producirali smo TV reklame i radio džinglove, kreirali web sajt i aplikaciju D Days.

Napravili smo i reklamnu kampanju za društvene mreže, google (GDN, GSN)

Osmislili smo kompletnu scenografiju i realizovali njeno postavljanje. Za potrebe scenografije instalirano je 30 metara kvadratnih led displeja, urađena kompletna rasvjeta, instalirani vrhunski audio sistemi, postavljene prevodilačke kabine za simultano prevođenje.

Iskomunicirali sve učesnike, predavače, sponzore, medije, družili se i edukovali.

Lokacija:

Teslić, hotel “Kardial”