DDAYS akreditacije
1 DDAYS otvaranje

PR / EVENT / DIZAJN / PRODUKCIJA / DIGITAL /

Druga digitalna konferencija D Days

Druga digitalna konferencija D DAYS održana je u hotelu “Mediteran” Bečići, Crna Gora 16. i 17. juna.

Teme ovogodišnje konferencije su bile digitalizacija i inovacije u svim sferama poslovanja javnog i privatnog sektora, povećanje produktivnosti kompanija uvođenjem inovacija, finansijski i tehnički oblici podrške procesima digitalizacije, fin tech – unapređenje platformi za bezgotovinsko plaćanje, sigurnost i edukacija potrošača u sferi online plaćanja, digitalizacija javne uprave, preduzetnička infrastruktura za inovacione kompanije, blockchain, syber security i dr.

Za potrebe D DAYS-a radili smo:

PR PODRŠKU  – koja je podrazumjevala:

 • organizaciju gostovanja predstavnika organizatora, predavača i spozora događaja na televizijskim stanicama
 • kreiranje PR napisa za štampane i web medije
 • upravljanje društvenim mrežama
 • pripremu sponzora i predavača za medijske istupe
 • pozivanje novinara na sam događaj, komunikacija sa novinarima prije, tokom i poslije događaja
 • izrada kompletnog press klipinga nakon događaja
 • kvantitativne i kvalitativne analize objava

Dizajnirali smo sva vizuelna rješenja za D Days.

 • Led display za scenografiju
 • Oglase za print, OOH medije
 • Banere, pripreme za društvene mreže
 • Akreditacije

Producirali smo TV reklamu i radio džinglove, ažurirali web sajt i aplikaciju DDAYS

Napravili smo i reklamnu kampanju za TV, radio, OOH medije, društvene mreže, google (GDN, GSN)

Osmislili smo kompletnu scenografiju i realizovali njeno postavljanje.

Iskomunicirali sve učesnike, predavače, sponzore, medije, družili se i edukovali.

Konferenciju je pratilo preko 150 učesnika.

Lokacija:

Hotel „Mediteran“ Bečići, Crna Gora