IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI KAMPANJE

Izvještavanje je proces praćenja i mjerenja rezultata kampanje (npr. gledanosti, slušanosti, broja posjeta vašoj web stranici, broja pratilaca i konverzija na društvenim mrežama i sl.)  kako bi se tokom kampanje mogle vršiti određene korekcije (optimizacija). Na kraju kampanje, izvještaj sadrži i potvrdu o realizaciji svega onog što je naručeno u oglasnoj kampanji i daje nam uvid u konačne rezultate kampanje.