KRIZNI PR

Predviđanje mogućeg nastanka kriznog događaja u vašem poslovanju, kao i kreiranje odgovarajućeg plana postupanja u slučaju da se oni stvarno i dese jeste osnovni zadatak kriznog PR-a. Način na koji mediji interpretiraju kriznu situaciju može značajno da utiče na tok, razrešenje ili šire efekte istih (osudu javnosti, gubitak podrške poslovnih partnera i zaposlenih, nespremnost finansijskih institucija da vas finansiraju ….). U ovakvim situacijama biće od velike pomoći postojanje plana i procedura medijskih istupa predstavnika vaše organizacije, kao i ranije uspostavljena dobra saradnja i komunikacija sa medijskim kućama. Ovo će značajno smanjiti mogućnost plasiranja zlonamjernih interpretacija kriznog događaja s kojim se suočavate i omogućiti da se „i vaš glas čuje“.

Ovakvim sistemskim pristupom potencijalnim kriznim događajima možete spriječiti ili bar smanjiti negativne efekte PR krize koja se može desiti u svakoj organizaciji. Iskustvo u rješavanju ovakvih situacija nas svakako preporučuje kao pouzdanog partnera koji će zajedno sa vama proći kroz najteže izazove s kojima se, nadamo se, nikada nećete suočiti.