MEDIA PLANIRANJE I ZAKUP MEDIJA

Donijeli ste odluku da se oglašavate, ali niste sigurni u kojim terminima. Da li izabrati televiziju i radio? Možda oglašavanje putem društvenih mreža? Ili bi ipak  zakupili bilbord blizu vašeg sjedišta? I kako uopšte odrediti optimalni budžet za oglašavanje?

Ne brinite, i najveće svjetske kompanije sarađuju sa marketinškim agencijama  da bi povećali efekte oglašavanja, pa zašto ne biste i vi?

Naše poznavanje medijskog tržišta (cijene zakupa oglasnog prostora, pouzdanost u realizaciji naručenih kampanja, kvalitet izvještavanja, i sl.), kao i iskustvo u saradnji sa klijentima prilikom identifikovanja navika kupaca u pogledu konzumacije medijskih sadržaja (na kojim medijima provode najviše vremena, koje medijski sadržaje konzumiraju,  u kojim terminima i sl.) predstavljaju bazične kompetencije koje će omogućiti  da i za vas izradimo optimalan media plan koji će sadržavati odgovarajući miks medija i termina oglašavanja, odgovarajaću frekvencije (broja) objava vaših oglasnih poruka. Naravno sve to uz ugovaranje što povoljnijih finansijskih uslova za realizaciju vaše oglasne kampanje.