OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA (FACEBOOK I INSTAGRAM ADS)

Oglašavanje na društvenim mrežama, kao što su Facebook i Instagram Ads, postalo je ključni dio digitalnog marketinga u savremenom poslovanju. Oglašavanje na društvenim mrežama može biti izuzetno efikasna strategija za promociju vašeg poslovanja, ali zahtijeva pažljivo planiranje i upravljanje resursima. Kroz precizno targetiranje, kreativan sadržaj i praćenje rezultata, možete izgraditi uspješne kampanje koje će vam pomoći da dosegnete svoje marketinške ciljeve.

Prema našem iskustvu i vašim zahtjevima možemo da birate ciljnu grupu na osnovu demografije, interesovanja, mjesta stanovanja, kontrolišemo vaš dnevni i sedmični budžet za oglašavanje, prema publici i vrsti kampamnje biramo da li boost-ujete video ili statični post i na kraju kampanje šaljemo detaljan report.