EVENT / PRODUKCIJA

ORGANIZACIJA KONFERENCIJE “Prva međunarodna konferencija – Pet godina ALMBiH perspektiva”

Prva međunarodna konferencija – pet godina Agencije za lijekove i medicinsku sredstva BiH.

Lokacija:

Jahorina, hotel “Termag”

Klijent:

AGENCIJA ZA LIJEKOVE

Datum:

19.03.2015.