PR STRATEGIJA

Kreiranje dobre PR strategije, predstavlja osnovu za kreiranje i održavanje dobrog imidža vaše organizacije. Analizom medijskih objava i relevantnih informacija koje obezbjeđuje klijent, možemo dobiti dobar uvid u trenutno stanje, kao i u trendove koji određuju trenutnu, ali i buduću sliku vaše kompanije u javnosti. Pomenute analize predstavljaju osnovu za kreiranje PR strategije čiji je cilj kontinuirano poboljšanja percepcije organizacije od strane ciljanih javnosti koje mogu značajno uticati na uspješno poslovanje organizacije.