PRESS CLIPPING I ANALIZA MEDIJSKIH OBJAVA

Praćenje i prikupljanje medijskih objava u štampanim, elektronskim i internet medijima o Vama, konkurenciji i ostalim relevantnim temama, omogućuje pravovremeno i sveobuhvatno raspolaganje podacima koji predstavljaju bazični informacioni kapital za kreiranje analiza medijskih objava, PR strategija i korekcije tekućih PR aktivnosti. Na osnovu podataka koje svakodnevno dobijate, moguće je mjeriti rezultate ukupnih napora u građenju vlastite reputacije. U saradnji sa našom partnerskom kompanijom mi vam možemo obezbjediti brz i jasan pregled broja i tonaliteta sadržaja koji su objavljeni u medijima. A na osnovu tih informacija, možemo zajednički napraviti strategiju koja će vas u očima javnosti dovesti na mjesto koj vaša kompanija zaslužuje!