Konferencijska sala

Akreditacija

Otvaranje konferencije

After party

PR / EVENT / DIZAJN / PRODUKCIJA / DIGITAL /

Treća konferencija DDays

Treća konferencija DDAYS održana je u hotelu “Bosna” Banja Luka, 30. maja 2023. godine

Tema treće konferencije DDAYS bila je poslovanje finansijskog sektora i sektora nekretnina u uslovima “polikrize”. Razgovarali smo o tome kako poslovati u takvim uslovima? Koje korake preduzimaju i trebaju preduzeti regulatori, a šta mogu uraditi sami učesnici na finansijskim tržištima i investitori u sektoru nekretnina? Kakva je situacija u zemljama regiona i kakvi su globalni trendovi?

Konferenciju smo završili sa:

✔️250 učesnika
✔️2 uvodna predavanja
✔️7 panela
✔️15 medijskih kuća
✔️5 institucionalnih partnera
✔️8 sponzora

Za potrebe D DAYS-a radili smo:

PR PODRŠKU  – koja je podrazumjevala:

 • organizaciju gostovanja predstavnika organizatora, predavača i spozora događaja na televizijskim stanicama
 • kreiranje PR napisa za štampane i web medije
 • upravljanje društvenim mrežama
 • pripremu sponzora i predavača za medijske istupe
 • pozivanje novinara na sam događaj, komunikacija sa novinarima prije, tokom i poslije događaja
 • izrada kompletnog press klipinga nakon događaja
 • kvantitativne i kvalitativne analize objava

Dizajnirali smo sva vizuelna rješenja za D Days.

 • Led display za scenografiju
 • Oglase za print, OOH medije
 • Banere, pripreme za društvene mreže
 • Akreditacije

Producirali smo TV reklamu i radio džinglove, ažurirali i redizajnirali web sajt

Napravili smo i reklamnu kampanju za TV, radio, OOH medije, društvene mreže, google (GDN, GSN)

Osmislili smo kompletnu scenografiju i realizovali njeno postavljanje.

Iskomunicirali sve učesnike, predavače, sponzore, medije, družili se i edukovali.

Lokacija:

Hotel “Bosna” Banja Luka