EVENT

Webinar: Promjene i obavezne procedure koje 2021. godine uvodi UIO/UINO BiH vezane za digitalni potpis i NCTS (carinu bez papira)

BUDITE NA VRIJEME SPREMNI ZA PROMJENE

Saznajte kako ćete i kada morati podnijeti zahtjev Upravi za registraciju, ko sve treba imati digitalni kvalifikovani potpis, koji će se dokumenti ovjeravati digitalnim potpisom i koje su prednosti novog digitalnog potpisa.

Saznajte sve o NCTS-u čija primjena počinje iduće godine u BiH i šta morate ispuniti da biste mogli elektronski podnositi prijave za postupak provoza, te elektronske carinske deklaracije za uvozne i izvozne carinske postupke. Sva objašnjenja i odgovore na vaša pitanja pružiće vam najodgovorniji ljudi UIO/UINO BiH zaduženi za sprovođenje navedenih novina.