Webinar: Promjene i obavezne procedure koje početkom 2021. uvodi UINO vezane za elektronski potpis i NCTS (carinu bez papira)

Bojana Bašić

Stručni savjetnik za održavanje sistemskog softvera, administrator sistema i baze

Diplomirani inžinjer elektrotehnike, rođena 10.avgusta 1984.godine u
Tuzli , sa dugogodišnjim iskustvom u radu na održavanju i razvoju
poreznog softvera Uprave za indirektno oporezivanje BIH.

Uprava za indirektno oporezivanje
2009 – Stručni saradnik u Grupi za IT RC Tuzla
2011-2012 Twining projekat – Glavna kancelarija UIO Banja
Luka
2014 – 2015 Twining projekat – Glavna kancelarija UIO
2014 – Član tehničkog tima za Razvoj Nove poreske aplikacije
UIO
2015 – Stručni savjetnik u Grupi za IT RC Tuzla
2017 – Šef tehničkog tima za razvoj Nove poreske aplikacije
2017 – Član radne grupe za izradu podzakonskih akata o
korišćenju elektronskih usluga UIO