USLUGE

Kako da naše znanje bude u vašoj službi…?

U potrazi ste za novim konsultantskim uslugama. Uspješno poslovanje zahtjeva brojne vještine, a u svojoj organizaciji nemate stručnjake odgovarajućih profila.  BAM Consult je spreman ponuditi poslovne savjete koji će dovesti do ostvarenja vaših ciljeva. Efikasnost i znanje su  garancija  za uspješno rješenje zadatka

ANALIZE

Svako otvaranje investicionog ciklusa velika je prilika za unapređenje poslovanja, ali i prijetnja za neuspjeh ukoliko nisu izvršene detaljne pripreme i analize, te brižljivo osmišljen svaki korak u procesu upravljanja i realizacije investicije….

Jedan od najvećih izazova privredne djelatnosti je kako upravljati poslovnom imovinom u skladu sa jasno regulisanim okruženjem. Vrijednost imovine ili kapitala, kao složen i višestran pojam, mora biti pravilno iskazana i prilagođena potrebama oporezivanja, pripajanja ili spajanja, finansiranja i strateškog upravljanja. Takođe, vrijednost mora biti posmatrana u kontekstu pozitivnih zakonskih propisa zemlje u kojoj se poslovna delatnost obavlja.
Naši stručnjaci pomoći će Vam da odgovorite na pitanja kao što su:

 • Kolika je vrednost imovine ili kapitala?
 • Kako se ta vrednost može povećati?
 • Koja je najbolja strateška opcija?
 • Kako najbolje upotrebiti Vaše resurse?

POSREDOVANJE

U potrazi ste za specifičnim rješenjima u vašem poslovanju. Dobro poznavanje poslovnog okruženja kao i dobre poslovne relacije  dobar su preduslov za kvalitetno rješenje. Prepustite i ovaj zadatak našim stručnjacima. Možemo da pregovaramo, ugovaramo i posredujemo u korist vaše kompanije.

STRATEGIJE

Kako strateški planirati, modulirati ili (re)organizovati svoj poslovni sistem? Nudimo vam najbolju praksu i  stečenu na različitim poslovnim projektima. Usluge-aktivnosti koje nudimo u okviru strateškog savjetovanja su:

 • Procenu kapitala, osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
 • Strateške transakcije i investiciono odlučivanje
 • Strateške analize tržišta
 • Poslovne strategije i pregleda portfolija

INOVACIJE

Svakom problemu pristupamo studiozno i sa posebnom pažnjom tražeći najbolje rješenje za svakog klijenta. Inovativnost u rješavanju problema i iznalaženju optimalnih rješenja u okviru svakog poslovnog sisitema garant je uspjeha vašeg poslovnog poduhvata.

Osim procjene vrijednosti kapitala ili imovine, bavimo  se i pružanjem savetodavnih usluga koje pomažu u održavanju i povećanju vrijednosti preduzeća.

Nudimo rješenja i kroz aktivnosti:

 • Uspostave organizacione strukture firme
 • Restrukturisanje cijele organizacije ili pojedinih dijelova
 • Poboljšanje poslovnih procesa
 • Edukaciju kadrova

KONSALTING

Naši savjetnici pružaju stručnu podršku za rast, kontrolu te potrebno restrukturiranje.

Danas je kompanijama preskupo imati stručnjake svih profesionalnih usmjerenja. Stoga, najbolje i najefikasnije je konsultovati stručnjake koji će pružiti najbolja znanja i iskustva različitog spektra struka, te investiciju učiniti optimalnom, održivom i isplativom. Naše usluge konsaltinga obuhvataju

Oblasti našeg savjetovanja su:

 • Korporativne finansije

Naše savjete i usluge prilagođavamo vašim zahtjevima kada su u pitanju korporativna spajanja ili akvizicije, procjene vrijednosti preduzeća i imovine, kao i finansijsko restrukturiranje.

Mi pomažemo kompanijama u različitim fazama razvoja, kako bi prikupili sredstva za različite namjene, uklјučujući obrtni kapital, kapitalne izdatke, akvizicije, otkupe menadžmenta ili jednostavno refinansiranje kako bi poboljšali situaciju u trenutnim uslovima.

 • Transakcije

Pružamo usluge prodaje, kupovine, dobavlјača i finansiranje odgovarajuće provjere. Možemo vam pomoći u analiziranju rizika i prilika u finansijama, operacijama, radnoj snazi i okruženju, tako da možete doneti kvalitetnu odluku u vezi sa planiranom transakcijom.

 • Finansijski konsalting

Kroz finansijski konsalting pružimo pomoć u prevazilaženju teškoća pri uspostavljanju odgovarajućih standarda kontrole i uspostavljanju efikasne funkcije pozadinskih poslova, kao i da uvidom u situaciju i preispitivanjem stanja stvari pomažemo klijentima u realizaciji postavljenih ciljeva.

Nudimo savjete u oblasti finansijskog izvještavanja, izradi biznis planova i studija izvodljivosti, javno-privatnog partnerstva te nudimo usluge finansijske forenzike.

 • Operativni poslovi

Valjano  upravljanje operativnim poslovima podrazumijeva inovativno razmišljanje i brzu reakciju  na tržištu koje se ubrzano mijenja, tehnologije i globalnu strukturu rashoda.

Mi možemo da vam pomognemo da osigurate rast i razvoj preduzeća, povećate njegovu vrijednost,  smanjite troškove te izgradite održivu konkurentsku prednost.

KLIJENTI